Posture i držanje kičme

Deformiteti kičmenog stuba su posledica kongenitalnih ostifikacionih poremećaja koji nastaju najčešće u periodu razvoja, a mogu se javiti i u kasnijoj životnoj dobi uzrokovane životnim stilom, traumatskim stanjima i hroničnim oboljenjima.  Manifestuju se kroz promenu tela pršljenova i rezultuju posturalnim disbalansima. Posturalni stav Posturalni stav je ravnanje tela i predstavlja bitan faktor u prevenciji razvoja […]

top
X