Uslovi kupovine i reklamacije

USLOVI ONLINE KUPOVINE

Poštovani potrošači,

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe mimedicalsolutions.rs internet sajta. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi“).

Prodavac u konkretnom slučaju je privredno društvo MI Medical Solutions Ltd DOO Novi Sad, Kotorska 106, matični broj: 21907596  , PIB: 113651742 čiji je zakosnki zastupnik Monika Ivković, direktor.

MI Medical Solutions Ltd DOO zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili.

Korisnik je svako lice koje pristupa sajtu  mimedicalsolutions.rs  i svim njegovim sadržajima.

Potrošač je svako fizičko lice koje kupuje proizvod radi namirenja individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti.

MI Medical Solutions Ltd DOO na sajtu objavljuje sadržaje u dobroj nameri. Sve sadržaje  mimedicalsolutions.rs  sajta koristite isključivo na vlastitu odgovornost i  MI Medical Solutions Ltd DOO   se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

Sadržaji objavljeni na internet sajtu vlasništvo su MI Medical Solutions Ltd DOO   i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima.

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi, tekstovi, logotipi, audio i video zapisi  su u vlasništvu  MI Medical Solutions Ltd DOO   i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti.

Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja saglasnosti/dozvole.

UPUTSTVO ZA ONLINE KUPOVINU


CENE

Sve cene navedene na sajtu su važeće na dan porudžbine. Sve cene su izražene u dinarima. Po zaključenju porudžbine na sajtu, dobićete e-mail potvrdu porudžbine. Ovaj e-mail sadrži Vaše podatke, koje ste ostavili prilikom poručivanja. Tek nakon dostavljanja potvrde od strane  MI Medical Solutions Ltd DOO  na e-mail potrošača, ugovor o prodaji se smatra zaključenim. U slučaju da nismo u mogućnosti da potvrdimo porudžbinu i zaključimo ugovor, bićete obavešteni.
OPIS PROIZVODA
MI Medical Solutions Ltd DOO   nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. U slučaju da dobijete drugi proizvod, odnosno da dobijete proizvod koji niste naručili, možete ga vratiti u nekorišćenom stanju u roku od 14 dana od dana isporuke proizvoda, a nakon čega će Vam biti vraćen novac.

ISPORUKA
Proizvodi koje poručite putem Interneta mogu biti isporučeni posredstvom kurirskih službi sa kojima  MI Medical Solutions Ltd DOO   ostvaruje saradnju, a plaćate ih gotovinom prilikom preuzimanja.
Lice koje dostavi proizvod će Vam prilikom uručenja naplatiti trošak isporuke u iznosu koji varira od količine i težine isporučenih proizvoda.

Poručeni proizvod/proizvodi biće vam biti poslati u roku od 7 radnih dana od datuma potvrde porudžbine od strane  MI Medical Solutions Ltd DOO . Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju isporuku, o tome ćete biti obavešteni putem informacija za kontakt koje ste nam dali prilikom poručivanja proizvoda. 
Prilikom prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba sa dva izvršioca, Potrošač je dužan da sa licima koja dostave proizvod, otpakuje i detaljno vizuelno pregleda isti, da bi se uverio da li postoje fizička oštećenja. Ukoliko postoje fizička oštećenja, Potrošač ima pravo da odbije prijem proizvoda. Proizvodi se prilikom isporuke unose u objekat na adresi kupca preko praga, i spuštaju na mesto gde se mogu neometano otpakovati i vizuelno pregledati.

Prilikom prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba sa jednim izvršiocem, isti se ne pregledaju na licu mesta, već potrošač ima rok od 24h da izjavi reklamaciju kurirskoj službi.

Sva dodatna pitanja u vezi proizvoda, cena ili isporuke možete nam postaviti i putem telefona na broj 021 3034823 ili 069 1777721. Biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo. Poručivanjem proizvoda sa našeg sajta dajete saglasnost za kontakt kroz sve raspoložive kanale komunikacije na osnovu podataka koje ste ostavili, dok se drugačije ne izjasnite, što možete učiniti u bilo kom momentu.

ODUSTANAK OD UGOVORA

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od dana od dana dostavljanja naručenog proizvoda, bez navođenja razloga.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija, koji se dostavlja na mail potrošača.

NAPOMENA: Pravo od odustanka od ugovora odnosi se isključivo na online kupovinu.

Potrošač je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe u slučaju odustanka snosi potrošač. Roba se vraća na adresu navedenu na obrascu za odustanak.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i u originalnoj ambalaži.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvđuje ovlašćeno lice u  MI Medical Solutions Ltd DOO , te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio gotovinom, potrošaču se gotovina i vraća.

top
X