Posture i držanje kičmeDeformitet kičme – kifoza

Deformitet kičme – kifoza

Deformiteti kičmenog stuba su posledica kongenitalnih ostifikacionih poremećaja koji nastaju najčešće u periodu razvoja, a mogu se javiti i u kasnijoj životnoj dobi uzrokovane životnim stilom, traumatskim stanjima i hroničnim oboljenjima.  Manifestuju se kroz promenu tela pršljenova i rezultuju posturalnim disbalansima.

Posturalni stav

 

Kifoza – Kyphosis

  • Posturalne (položajne) i funkcionalne kifoze –  srećemo ih u svakom životnom dobu, a nastaju usled lošeg držanja, pogrbljenosti pri sedenju, čitanju, manuelnom radu na nepodesnoj stolici ili klupi. Važno ih je prepoznati blagovremeno, korigovati način sedenja uz pomoć JASTUKA ZA PRAVILNO SEDENJE i POJASA ZA PRAVILNO DRŽANJE postura.
  • Strukturalne i urođene kifoze – javljaju se kod dece usled slabosti mišića ekstenzora kičme (hipotonija), a kod starijih ljudi usled osteoporoze, osteomalacije, ankilozirajućeg spondilitisa kao i drugih patoloških stanja koja su vezana za koštani sistem. Strukturalna kifoza može biti bolna i najznačajnije je rano otkrivanje – profilaksa da se deformitet ne bi razvio. Ukoliko dodje do razvoja oboljenja preporučuju se korektivne vežbe za snaženje hipotonih mišića , mišića trupa, vežbe disanja kao i upotreba potpornih, korektivnih i pojaseva za korekciju držanja.
  • Kifoze kod sistemskih oboljenja – uzrokovane su sistemskim oboljenjima kao što su rahitis i osteoporoza.
  • Stečene kifoze -nastaju kao posledica trauma, degenerativnih promena i sistemskih oboljenja.

Adolescentna kifoza

Senilna kifoza

top
X