ProizvodiSportski programPreparati za tretman povredaPovrede prednjeg ukštenog ligamenta kolena (ACL – Anterior crutial ligament)
Povrede-kolena-mimedicalsolutions.rs

Povrede prednjeg ukštenog ligamenta kolena (ACL – Anterior crutial ligament)

Lečenje

Tok lečenja nakon povrede prednjeg ukrštenog ligamenta zavise od stepena oštećenja i struktura koje su oštećene. Na osnovu toga ortoped donosi odluku o daljem toku lečenja koje može biti operativno i neoperativno.

Neoperativno lečenje – sprovodi se kod pacijenata koji nemaju visoke funkcionalne zahteve i prihvataju rizik od rane artroze kolena. Neoperativno lečenje najčešće ne daje zadovoljavajuće rezultate, a posebno kod pacijenata kojima je nakon oporavka potrebna puna funkcionalnost i obim pokreta. Neoperativno lečenje uglavnom ne prolazi bez komplikacija, a u kasnijem periodu može doći i do oštećenja drugih intrartikularnih struktura-meniskusa, hrskavice kolena.

Operativno lečenje – podrazumeva hiruršku rekonstrukciju oštećenog prednjeg ukrštenog ligamenta i iz tog razloga predstavlja standard u lečenju pacijenata koji su fizički aktivni i žele punu funkcionalnost kao i smanjenje rizika od nastanka rane osteoartroze kolena. Tokom hirurške procedure prvo se otvaraju odgovarajući tuneli na potkolenici i nadkolenici na mestu originalnih anatomskih pozicija ligamenta. Kroz tunele se plasira pripremljeni graft koji se fiksira bioinertnim materijalom. Hirurška procedura za ishod ima potpunu rekonstruciju ligamenta koji nastavlja da vrši funkciju stabilizatora kolenog zgloba čime se postiže očuvanje ostalih struktura i preventuje njihovo dalje oštećenje. Koleni zglob je stabilan, a bol eliminisan.

Rehabilitacija

Program oporavka ima za cilj jačanje muskulature i povećanje obima pokreta uz određena ograničenja, a kroz faze rehabilitacije

  • Tokom prvog meseca oslonac na operisanu nogu nije dozvoljen,  u oba slučaja i postoperativno ili u slučaju neoperativnog lečenja. U ovoj fazi primenjuju se ortoze za imobilizaciju kolena koje obezbeđuju mirovanje, ograničenje pokreta i stabilnost. Primenjuju se TUTOR ORTOZA ZA KOLENO ili TUTOR ORTOZA ZA KOLENO SA ROM KONTROLOROM POKRETA koja kao napredna verzija omogućava kontrolu fleksije i ekstenzije kolena u određenom definisanom uglu te je primenljiva i u daljim fazama rehabilitacije. Obzirom na nemogućnost oslonca pacijent se kreće uz pomoć pomagala, odnosno PODAPAZUŠNIH ALUMINIJUMSKIH ŠTAKA.
  • Nakon isteka trećeg meseca pacijentu su dozvoljeni pravolinijski pogreti, a kolenu je potrebno obezbediti stabilizaciju u vidu ligamentarnih ortoza za snažnim bočnim potporama koje će omogućiti stabilnost i prenos opterećenja na muskulaturu koja dobija na snazi a struktura zgloba je očuvana. U tu svrhu, najbolje je da koristite MEDI ST PRO Ortozu za koleno.
  • Nakon isteka šestog meseca moguće je trčanje sa promenom pravca i smera, a pun povratak aktivnosti očekuje se nakon devet meseci. U ovoj fazi korisni su elastični kompresivni steznici koji omogućavaju punu slobodu izvođenja pokreta uz stabilizacione elemente koji pokret održavaju usmerenim i kompresivne materijale koji obezbedjuju dobru cirkulaciju.

 

Tok rehabilitacije je individualan i biće vođen od strane Vašeg ortopeda i tima fioterapeuta koji sprovode fizikalni tretman.

top
X